WELKOM BIJ DE WEBSITE VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP

Aan de belangstellenden van het Albertinumgenootschap

N.B.  De lezing van dr. Joris Kregting, die op 03-11-2022 wegens ziekte is afgelast, zal alsnog gehouden worden op donderdag 01-12-2022. De cyclus komt er nu als volgt uit te zien:

 KOMENDE LEZINGENCYCLUS – NOVEMBER 2022

“DE TOEKOMST VAN DE KERK – DE KERK VAN DE TOEKOMST”

We weten het allemaal, op dit moment verkeren de kerken, zeker de R.K. Kerk, in zwaar weer. Alleen al door de vergrijzing verliezen de kerken leden. Ook de afname van kerklidmaatschap en de misbruikschandalen spelen een grote rol. Dat alles raakt aan de maatschappelijke functie van de kerken. Zij, en dus wij, moeten opnieuw bekijken hoe en voor wie ze er nog zijn, voor wie ze er nog willen en kunnen zijn. Een creatief nieuw begin wordt gevraagd. Zo ontdekken ze misschien nog onontgonnen religieus terrein bij de nieuwe generaties midden in deze geseculariseerde wereld.

Ook deze moeilijke situatie biedt dus kansen. Kunnen de kerken zich ‘bekeren’ tot hun oorspronkelijke opdracht om zo een kritisch engagement met de geseculariseerde samenleving te realiseren? Het zal allemaal wel kleiner worden, maar wordt het daarom ook minder? Die bezinning zal misschien nieuwe spanningen binnen de kerken zelf oproepen. Maar dat kan ook een teken van nieuw leven zijn. We zeggen met Jesaja 43, 18-19: ‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden rusten. Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’ (NBV)

Klik hier voor de volledige foldertekst

LEZINGEN

Lezing 1: De parochie, de gemeente en de voorganger

Datum: 10-11-2022
Sprekers: ds. Gertrudeke van der Maas,
diaconaal ondernemer en predikant van de PKN te Apeldoorn
en
Karel Donders, 
pastoor RK parochie Maria Magdalena,
Overbetuwe en Lingewaard.

Lezing 2: Het klooster en de leken

Datum: 17-11-2022Sprekers: Johannes van den Akker,
voorzitter van de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen, abt
van het Kleiklooster te Amsterdam
en
Marga Zwiggelaar OP te Nijmegen.


Lezing 3: Nieuwe omgangsvormen in de kerk: de synodale weg.

Datum: 24-11-2022
Spreker: Laetitia van der Lans,
oud hoofd levensbeschouwing KRO/NCRV,
nu hoofd religieuze uitgeverij de Zalige Zalm.

 


Lezing 4: Waar zijn de jongeren?

Datum:  01-12-2022
Spreker: dr. Joris Kregting
Onderzoeker bij het Kaski

 

 

#####

 

Voor INFORMATIE over de huidige, toekomstige en gehouden LEZINGEN-CYCLI  klik hiernaast in de rechterzijbalk

 

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap >> organiseert voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang. Daarmee neemt het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus biedt meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema. Daardoor kunnen ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden.

Iedere cyclus bestaat uit vier lezingen. Jaarlijks worden drie cycli aangeboden. De lezingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Naast deze cycli biedt het Albertinumgenootschap jaarlijks in mei de Eckhartlezing aan, genoemd naar de grote Dominicaanse mysticus Meister Eckhart (zie hieronder op deze pagina).

Onze sprekers zijn allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>

Voor een uitgebreidere beschrijving van de doelstelling lees verder >>

 

Algemene informatie

– De lezingen worden op donderdag gehouden in de Dominicuskerk >> te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
Er is een ringleiding beschikbaar.

– De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid    om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.

– De entree bedraagt 7 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v.                            Albertinumgenootschap, Nijmegen (ANBI: opgeven AG/orde der dominicanen).

Website: www.albertinumgenootschap.nl
Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Voorzitter:                                                                                                                                                                            Dr. Paul Juffermans

Secretaris:
Bärbel De Groot-Kopetzky, Waalkade 80, 6511 XR Nijmegen, 024-3600625
e-mail: b.kopetzky@planet.nl

Folders en informatie:                                                                                                                                                      Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden, 024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

 

Het Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.                                                             Lees meer over het Albertinumgenootschap.

Eckhartlezing

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.