WELKOM BIJ DE WEBSITE VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP

Aan de belangstellenden van het Albertinumgenootschap

 

Eckhartlezing 2023 door Wouter Slob

op donderdag 1 juni 2023 om 19.30 uur.

‘Over een roos zonder waarom en van God spreken’

 

Wouter Slob: “Volgens de Eckhartleerling Angelus Silesius kent de roos geen waarom: ‘zij bloeit omdat zij bloeit.’ Er is geen andere reden voor het leven dan het leven zelf. Voor de hedendaagse denker John Caputo is dit een voluit religieuze gedachte omdat het omarmen van de wereld nooit om iets anders gaat dan om het ontvangen van het leven. Niet zelden leek het in de godsdienst juist om ‘iets anders’ te gaan en werd geloof in verband gebracht met iets hogers, of diepers, of hierna’s. Om die reden wordt het geloof tegenwoordig niet zelden afgewezen want het bovennatuurlijke is in kwade reuk komen te staan. Maar zou de geur van de roos ons niet terug kunnen brengen naar een spiritualiteit van dankbaarheid? En naar een God die wij niet doorgronden, maar die ons kent?”

 

Wouter Slob (1965) is predikant van de Protestantse Gemeente Nijmegen (PKN). Hij studeerde theologie en filosofie. Hij bekleedde van 2009 tot 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen de bijzonder leerstoel Protestantse Kerk, Cultuur en Theologie. Slob staat bekend als een scherpzinnig denker en bevlogen spreker, wetenschapper maar ook pastor.                             (foto Cor Sikkens)

(klik hier voor de  foldertekst)

 

Algemene informatie

– De Eckhartlezing wordt gehouden op donderdag 1 juni 2023 in de Dominicuskerk >>
te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. Er is een ringleiding beschikbaar.

– De lezing begint om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid  om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

– De entree bedraagt 10 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v.             Albertinumgenootschap, Nijmegen (ANBI: opgeven AG/orde der dominicanen).

Website: www.albertinumgenootschap.nl
Mail:        info@albertinumgenootschap.nl

Voorzitter:  Dr. Paul Juffermans

Secretaris:  Bärbel De Groot-Kopetzky,
Waalkade 80, 6511 XR Nijmegen,
024-3600625
e-mail: b.kopetzky@planet.nl

Folders en informatie:                                                                                                                                                             Fons Fisscher,
Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden,
024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

 

Voor INFORMATIE over de gehouden LEZINGEN-CYCLI
klik hiernaast in de rechterzijbalk

 

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap >> organiseert voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang. Daarmee neemt het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus biedt meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema. Daardoor kunnen ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden.

Iedere cyclus bestaat uit vier lezingen. Jaarlijks worden drie cycli aangeboden. De lezingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Naast deze cycli biedt het Albertinumgenootschap jaarlijks in mei de Eckhartlezing aan, genoemd naar de grote Dominicaanse mysticus Meister Eckhart (zie hieronder op deze pagina).

Onze sprekers zijn allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>

Voor een uitgebreidere beschrijving van de doelstelling lees verder >>

 

 

 

Het Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.                                                             Lees meer over het Albertinumgenootschap.

Eckhartlezing

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.