WELKOM BIJ DE WEBSITE VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP

Aan de belangstellenden van het Albertinumgenootschap

 40 JAAR ALBERTINUMGENOOTSCHAP

Op 20 mei 2022 was ons: SYMPOSIUM ‘NAAR EEN VERBONDEN STAD’

Het Albertinumgenootschap bestaat in 2022 veertig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het genootschap een feestelijk symposium gehouden, ‘Naar een verbonden stad’. Het thema ‘verbinding’ sloot aan bij de religieuze traditie waaraan het Albertinumgenootschap schatplichtig is, een traditie waarin broeder- en zusterschap centraal staan. Het is tegelijkertijd ook een hoogst actueel thema: Hoe zijn we anno 2022 als Nijmegenaren met elkaar verbonden? Wat hebben we (nog) gemeenschappelijk? Laten we ons aan elkaar wat gelegen liggen? Hoe gastvrij zijn we voor vreemdelingen en vluchtelingen?

 

Hoofdspreker tijdens het symposium was Hubert Bruls, burgemeester én burgervader van Nijmegen. Burgemeester Bruls heeft in zijn toespraak de mogelijkheden en moeilijkheden belicht die hij ziet om van Nijmegen een ‘verbonden stad’ te maken. Hij is ingegaan op zijn eigen rol als bestuurder en op zijn persoonlijke motivatie, ook vanuit zijn religieuze achtergrond.

 

Op de toespraak van de burgemeester volgden reacties van twee mensen die actief zijn binnen de Nijmeegse samenleving:

Maria van den Muijsenbergh en Qader Shafiq. Maria van den Muijsenbergh is werkzaam als arts, straatdokter en hoogleraar. Qader Shafiq is directeur van het Bureau Wijland en was in 2019 ‘Nijmegenaar van het Jaar’.

 

Accordeonist Johnny Rahaket en violist Gerie Daanen luisterden de bijeenkomst op met muziek.
Na afloop was er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

Van dit symposium is een video-opname gemaakt die binnenkort op deze website zal worden geplaatst.

Voor eventuele reacties op, of vragen over het symposium kunt u mailen naar : info@albertinumgenootschap.nl

########

 

Voor INFORMATIE over de huidige, toekomstige en gehouden LEZINGEN-CYCLI  klik hiernaast in de rechterzijbalk

 

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap >> organiseert voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang. Daarmee neemt het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus biedt meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema. Daardoor kunnen ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden.

Iedere cyclus bestaat uit vier lezingen. Jaarlijks worden drie cycli aangeboden. De lezingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Naast deze cycli biedt het Albertinumgenootschap jaarlijks in mei de Eckhartlezing aan, genoemd naar de grote Dominicaanse mysticus Meister Eckhart (zie hieronder op deze pagina).

Onze sprekers zijn allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>

Voor een uitgebreidere beschrijving van de doelstelling lees verder >>

 

Algemene informatie

– De lezingen worden op donderdag gehouden in de Dominicuskerk >> te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
Er is een ringleiding beschikbaar.

– De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid    om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.

– De entree bedraagt 7 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v.                            Albertinumgenootschap, Nijmegen (ANBI: opgeven AG/orde der dominicanen).

Website: www.albertinumgenootschap.nl
Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Voorzitter:                                                                                                                                                                            Dr. Paul Juffermans

Secretaris:
Bärbel De Groot-Kopetzky, Waalkade 80, 6511 XR Nijmegen, 024-3600625
e-mail: b.kopetzky@planet.nl

Folders en informatie:                                                                                                                                                      Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden, 024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

 

Het Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.                                                             Lees meer over het Albertinumgenootschap.

Eckhartlezing

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.