Eckhartlezing

De Eckhartlezing van 2020 door dr. Michel Dijkstra, met als titel: ‘Hoe Zen is Eckhart’ is  doorgeschoven naar 30 september 2021. Zie>>

De Eckhartlezing is een jaarlijks terugkerende lezing geïnspireerd op het denken van Meister Eckhart (1260-1328), georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effatagemeenschap van de Stefanusparochie Nijmegen.

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.

Eerdere lezingen in de Eckhart-cyclus:

2000: Prof. dr. C. Verhoeven: ‘Scepsis’
2001: C. O. Jellema: ‘Grote woorden’
2002: Drs. Désanne van Brederode: ‘Hoeveel lichamen kan een mens verdragen?’
2003: Prof. dr. F. Maas: ‘Een verleidelijk misverstand’
2004: Prof. dr. P. Nissen: ‘De vele gezichten van de Middeleeuwse theologie’
2005: N. Tydeman: ‘De afgrond waarin ik kijk en die mij aanstaart’
2006: Prof. dr. P. Raedts: ‘Mystiek in gemeenschap’
2007: Drs. Marcel Braekers: ‘Van vrouw tot maagd tot weduwe’
2008: Dr. Ria van den Brandt: ‘Uit de schatkist van Etty Hillesum: Meister Eckhart’
2009: Dr. Gerard Visser: ‘Wie iets prijsgeeft om Mijnentwil …’
2010: Drs. Marika Meijer: ‘Licht in de ziel’
2011: Prof. dr. Emilio Platti: ‘Mystiek in de Islam’
2012: Prof. dr. Jaap Goedegebuure: ‘Poëzie en Mystiek’
2013: Loet Swart: ‘Meister Eckhart en de middeleeuwse mystiek’
2014: Dr. Annette van Dijk: ‘Sijt fier te minne ende coene’
2015: Prof. dr. André van der Braak: ‘Eckhart Zenmeester?’
2016: Symposium t.g.v. het 8 e eeuwfeest van de Orde der Dominicanen. Sprekers: Dr. Ignace D’hert O.P.: ‘Wegwijzers in het labyrinth’, Dr. Gerard Visser: ‘In den beginne was het Woord’ en Dr. Ria van den Brandt: ‘De vonk slaat over’.
2017: Dr. G. Steunebrink: ‘Mystiek en de dialoog van de religies’.
2018: Welmoed Vlieger: ‘Het waarom van de vrijheid’.
2019: Dr. Ria van den Brandt: ‘Op zoek naar de zielenvonk’.
2020: Dr. Michel Dijkstra: ‘Hoe Zen is Eckhart’. doorgeschoven naar 2021. Zie>>