Voorgeschiedenis

Dominicanen, wie zijn dat ?

St. Dominicus

De Dominicanenorde, die achter het Albertinumgenootschap staat, is een orde gesticht in de Middeleeuwen door Dominicus de Guzman (1170-1221) in 1205 in dienst van de prediking van het geloof, niet alleen aan de gelovigen van die dagen, maar met name ook aan ketters. De orde kent een woelige geschiedenis van grote intellectuele, vernieuwende bedrijvigheid, men denke aan de naamgever van ons genootschap, Albertus de Grote (1200-1280) en zijn leerling Thomas van Aquino (1225-1274), van ketterbestrijding en bemanning van de inquisitie, zie de beroemd/beruchte grootinquisiteur Tomás de Torquemada (1420-1498), tot en met de mystiek, men denke behalve aan Meister Eckhart ca. 1260-1328), aan Johannes Tauler (ca. 1300-1360), Henricus Suso (1295-1366) en Catharina van Siena (1374-1380).

 

Albertus Magnus

De filosoof/theoloog Albertus de Grote, sterk natuurwetenschappelijk en natuurfilosofisch geïnteresseerd, had ook nog een relatie met Nijmegen. Hij heeft in 1273 als bisschop van Keulen de Stevenskerk van Nijmegen ingewijd, waarna het in Nijmegen in 1930 nieuw opgerichte studiehuis naar hem genoemd werd en als ‘het Albertinum’ door het Nijmeegse leven ging.


Voor meer informatie over de Dominicanen en hun geschiedenis verwijzen wij door naar in onderstaande links gegeven internetsites en literatuur. Over alle genoemde personen is volop informatie op internet te vinden.

 

Dominicanen Nederland
Christendom Startpagina
Dominicanen Internationaal
TGL spiritualiteit