Wie profiteert er van de globalisering en wie niet?

De welvaartsgroei voor grote groepen in heel de wereld is het gevolg van de succesvolle globalisering. Maar door een ongelijke verdeling van de winsten is het politieke draagvlak voor de globalisering verloren gegaan. Vooral de lagere middenklasse is geraakt en reageert populistisch. Sociale splitsingen komen op. Hoe zit dat specifiek in Nederland? In Nederland is het eigenlijk nog rustig en manifesteren zich de onlust-gevoelens niet op straat. Is misschien onze Nederlandse economie succesvoller dan de Franse? Kan de globalisering nog ingebed worden in voorwaarden die op sociale rechtvaardigheid gebaseerd zijn?

Wie profiteert er van de globalisering en wie niet?