Whitehead over God

Er zijn altijd denkers geweest zoals Anselmus en Spinoza die in niet-persoonlijke of minder persoonlijke bewoordingen over en tot God hebben gesproken. In deze lezing staat het proces-filosofische denken van A.N. Whitehead centraal. Zijn denken en spreken over God is eigenzinnig, verrassend, maar ook complex, omdat het zowel een onpersoonlijk als een persoon-achtig aspect bevat. Het kan ons helpen een te naïef en te simpel spreken over God als persoon bij te stellen, terwijl begrippen als Gods handelen en liefde daarbij toch een wezenlijke rol blijven spelen.

Whitehead over God