Wat verbindt ons?

In de huidige Nederlandse verzorgingsstaat lijkt de sociale cohesie te zijn verminderd. Dit zou onder meer komen omdat de vroegere verbindende functies van de kerken en politieke partijen zo goed als verdwenen zijn. De onderlinge betrokkenheid lijkt geminimaliseerd en de individualisering op zorgelijke wijze gemaximaliseerd. Er is weinig wat ons bindt. We lijken te worden geconfronteerd met de uitwassen van de liberale samenleving. Of is dit een te pessimistische visie? Moeten we misschien op een andere wijze leren kijken naar onze samenleving ? Na een inleidende lezing gaan wij op zoek naar hedendaagse plekken en initiatieven van solidariteit in Nijmegen en omgeving: plekken waar gedeelde verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar en de wereld het expliciete uitgangspunt zijn.

Lezingen:

– Sociale cohesie in Nederland: de vis en het water >>
– Architectuur: ontwerpen voor plekken van verbondenheid >>
– Teyckens tot beheuf der armen’: van agape tot voedselbank >>
– Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie >>

Wat verbindt ons?