Wat doet techniek met de mens?

Het is een algemeen aanvaard gegeven dat de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling zich in een steeds sneller tempo voltrekt. We hoeven alleen maar te denken aan de ontwikkelingen gedurende de laatste decennia op het gebied van de communicatie (internet, mobiele telefoon enz.). Bovendien lijkt dit proces zich bijna automatisch met een zekere onvermijdelijkheid te voltrekken en ontsnapt het daarmee aan menselijke sturing. De vraag lijkt dan ook gewettigd in hoeverre de mens de techniek voortbrengt dan wel de mens steeds meer een maaksel van de techniek wordt.

Wat doet techniek met de mens?