Vooruitgang: een mythe?

De gedachte van vooruitgang past bij onze moderne tijd. In de voormoderne tijd dacht men nauwelijks over vooruitgang zoals wij gewend zijn. Toen was de samenleving ook veel statischer dan de huidige met haar tendens tot steeds snellere verandering. Daardoor heeft de vooruitgangsgedachte in onze tijd een steeds zwaarder gewicht gekregen. In deze eerste lezing zal het concept van de vooruitgang in een historisch perspectief worden geplaatst.

Vooruitgang: een mythe?