Versterking van de democratie

Ons huidige democratisch bestel is niet voor eens en altijd gegeven: er zijn altijd verbeteringen en hervormingen mogelijk. Te denken valt daarbij aan meer directe vormen van participatie van de bevolking aan het politieke besluitvormingsproces. Maar aan welke vormen van participatie moeten we dan denken? Toch wat meer directe democratie in de vorm van referenda, hoorzittingen, politieke fora, betere informatie? De vraag welke verbeteringen in ons politieke bestel kunnen worden doorgevoerd, is het thema van deze derde lezing.

Versterking van de democratie