Verlossing: waarvan en door wie?

Wie wil er nog verlost worden? In deze tijd is voor christenen verlossing een beladen woord: je wordt erdoor herinnerd aan kwaad, (erf)zonde en kruis. Toch zijn verlossing en bevrijding bij verder nadenken ervaringen die in praktisch alle religies en ook in seculiere levensbeschouwingen een centrale rol spelen. Op verlossing hoop je, wanneer je in uitzichtloze situaties verstrikt geraakt bent. Kun je je daar zelf uit losmaken: zelfverlossing? Of is daar hulp van buiten voor nodig: een verlosser? In onze moderne westerse cultuur lijkt er steeds minder behoefte aan verlossing te zijn. Is verlossing nog een herkenbaar en aansprekend concept? Dat lijkt wel degelijk het geval. Want hoewel je het woord verlossing misschien niet meer zo snel zult gebruiken, tref je het onderliggende idee nog vaak aan, ook buiten strikt religieuze contexten. Te denken valt met name aan de bevrijding uit de afhankelijkheid van drank, drugs en allerlei andere driften en materiële genoegens. Hoe kunnen mensen verlost worden uit hun verslavingen? Wat zijn onze beelden van een werkelijk verloste mens? Is dit enkel een utopie of zijn er wegen waarlangs dit ideaal ook nu al werkelijkheid wordt?

Lezingen:

– Beelden van verlossing >>
– De verlossingsbehoefte onder kritiek >>
– Verlossing uit verslaving >>
– De verloste mens: de mens die tot leven gekomen is >>

Verlossing: waarvan en door wie?