Verantwoordelijk burgerschap in Europa

Bij de beschouwing van de verhouding tussen Nederland en Europa komen de volgende vragen op: in hoeverre zijn wij Europeanen? Wat voor soort van eenheid is Europa eigenlijk? In welke mate is Europa ook een politieke eenheid of zou zij dat moeten zijn? En vooral: wat betekent dat voor ons als burgers van Europa? Welke verantwoordelijkheid hebben wij ten aanzien van Europa als politieke eenheid?

Verantwoordelijk burgerschap in Europa