Veranderend geloven

Ons geloof is in beweging. Vroeger meenden wij het zeker te weten wanneer we spraken over God en geloof. Maar onze kinderen en kleinkinderen kennen deze vanzelfsprekendheden niet. Zij zijn er niet mee opgegroeid, zij twijfelen en zoeken hun eigen weg in geloof en engagement. De oorzaken van de traditiebreuk worden gezocht in falende catechese, secularisatie en verminderde kerkelijke betrokkenheid. Ook wij zijn kinderen van deze tijd en leven in een spanningsveld tussen de oude kerkelijke leer en sporen van nieuw geloven. De Italiaanse filosoof Gianni Vattimo spreekt over ‘een zwak geloof’, een geloof dat veel dogmatische ballast heeft afgeworpen. Geloofsinhouden die vanzelfsprekend golden, zijn verschrompeld. Is dit het einde van gelovige reflectie of zien we nieuwe tendensen om de kern(-verhalen) van christelijk geloven te benaderen al dan niet in samenspraak met andere levensvisies? In een viertal lezingen willen we reflecteren over het aarzelend geloven in veranderende samenlevingen.

Lezingen:

– Een zwak geloof’ >>
– Tegendraads geloof >>
– De stad als heilige plaats >>
– De weg van verbondenheid >>

Veranderend geloven