Veiligheid: een waanidee?

Vaak is niet de werkelijkheid bepalend voor ons gedrag, maar datgene wat we daarvoor verslijten. Overheden maken daarvan gebruik en presenteren nogal eens vijandbeelden om hun beleid te rechtvaardigen. Daarmee manifesteren zij zich als de beschermer van de burgers, als de instantie die voor hun veiligheid garant kan staan. Burgers zijn veelal niet in staat om deze schijnveiligheid te ontmaskeren. De manipulatie van collectieve gevoelens rond veiligheid en de vrees die te verliezen wordt via diverse functies van het terrorismebeeld uitgelicht.

Veiligheid: een waanidee?