Theologie en de spiritualiteit van het genoeg

Mens en natuur zijn alleen gebaat bij een spiritualiteit van het genoeg. Een mateloos leven ontkent én de eigen waarde van de buitenmenselijke én die van de eigen menselijke natuur. Wat heeft de christelijke spirituele traditie ons te bieden voor een leven dat maat houdt? Wat is de verhouding tussen persoonlijk maat houden en de maat van de economie als geheel? Heeft het begrip groei nog iets te zeggen?

Theologie en de spiritualiteit van het genoeg