Tegendraads geloof

Onze samenleving dwingt mensen om zakelijk te functioneren. Geloven wordt beperkt tot het privédomein. Gelovigen met een tegendraadse mening gelden als probleem. Een tegendraads geloof is echter volgens Erik Borgman maatschappelijk onmisbaar: we kunnen alleen gemeenschap vormen als we ervan uitgaan dat álle mensen de moeite waard zijn. Geloof én sociaal engagement horen bij elkaar. Christelijke geloofsbegrippen moeten volgens hem opnieuw een plek krijgen in het filosofisch en theologisch debat.

Tegendraads geloof