Stilte als bron van religieuze ervaring

Er zijn ervaringen waarvan de stilte het hart vormt. Ze zijn geen product van ons verstand noch van onze wil of geloof; ze zijn er gewoon ineens, gratuit. En vol verrukking en huiver ervaren we in een diepe stilte het mysterie. We spreken ook wel van numineuze ervaringen. Een vogelgeluid kan de aanleiding zijn, maar ook een ritueel of een meditatie oefening, of de stilte zelf!

Stilte als bron van religieuze ervaring