Somber niet zo over de ouderdom

Als de ouderdom zich aandient betekent dat verlies van krachten, van mogelijkheden. Maar is dat het hele verhaal? Zijn er ook nog positieve elementen aan de ouderdom te ontdekken? Hoe gaan wij en hoe gaat de maatschappij om met de beperkingen van de ouderdom? De verschuiving van de zorgactiviteiten van de centrale naar de lokale overheid zal in deze laatste lezing speciale aandacht krijgen.

Somber niet zo over de ouderdom