Seizoensprogramma

Het Albertinumgenootschap organiseert elk jaar drie cycli van lezingen en 

De lezingen zijn gerangschikt aan de hand van thema’s, waarbij er vier lezingen per thema worden gegeven.
Per jaar zijn er drie lezingencycli, bij voorkeur uit de volgende drie categorieen:

  1. Mystiek, spiritualiteit, geloof, ‘God’
  2. Ethiek, sociale psychologie, existentiele thema’s
  3. Cultuur, politiek/economie, maatschappelijke thema’s

Daarnaast wordt één aparte lezing gehouden: de Eckhartlezing >>, die jaarlijks in april/mei gehouden wordt.

 

Huidige, 3e Cyclus seizoensprogramma 2019-2020:

WAARDEN EN TRADITIES IN CHRISTELIJKE CONTEXT

Albertinumlezingen 2019 – 2020, 3e cyclus, maart 2020

Waarden en tradities in christelijke context Waarden zijn de dieperliggende motieven voor onze houding in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Veel waarden zijn in beweging, hetgeen op talrijke manieren tot uitdrukking komt. Sommige waarden zijn in verval, andere komen terug. Bepaalde waarden willen wij handhaven. Tradities hangen hiermee nauw samen. Traditie is het overdragen van geestelijk bezit en cultuurgoederen van generatie op generatie. Tradities worden nu eens geprezen, dan weer overboord gegooid. In vier lezingen worden waarden en tradities vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd en besproken, toegespitst op de christelijke context in onze samenleving. Ingegaan wordt op de dynamiek in rituelen – of afwezigheid ervan, op de vraag of de christelijke sociale leer wel of geen houvast biedt, hoe in de politiek de burgerlijke waarden al dan niet geherwaardeerd worden. De lezingencyclus wordt afgesloten met een persoonlijk verhaal van een dominicanes over de beleving van kerkelijke en religieuze tradities.

Lezing 1: Oude en nieuwe rituelen: dynamiek en transformatie

Datum: 5 maart 2020, 19.30 uur

Spreker: prof. dr. Paul Post, emeritus hoogleraar rituele studies Tilburg University.

Vanaf de lange jaren zestig van de vorige eeuw zijn we geconfronteerd met grote verschuivingen op het terrein van rituelen. Waar het leeglopen van de kerken voor de ene groep mensen bevrijdend was, liet het bij anderen een grote leegte achter. Dat vacuüm wordt inmiddels gevuld met nieuwe rituelen zoals seculiere begrafenissen en rituelen na rampen, maar ook met oude die zich konden handhaven of opnieuw opkwamen, zoals pelgrimages. Hoe kunnen we die actuele dynamiek en transformaties van rituele repertoires in kaart brengen? Welke patronen zien we, en welke toe-eigeningen? Wat is er, letterlijk, in het spel?

!! DOOR DE PROBLEMEN RONDOM HET CORONAVIRUS ZIJN DE LEZINGEN VAN 12, 19 EN 26 MAART AFGELAST !!!