Samen op eigen kracht

Een ethisch/filosofische inleiding op dit thema. Wat verstaan we hieronder en welke bedenkingen zijn hierbij aan de orde? We bezinnen ons op: menselijke waardigheid, autonomie en zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, afhankelijkheid en solidariteit. Dit tegen de achtergrond van de maatschappelijke onrust die rond dit thema is ontstaan.

Samen op eigen kracht