Religie in het publieke domein – een historisch perspectief

Het proces van ontkerkelijking, dat vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw een aanvang nam, duurt voort tot op de dag van vandaag. Als gevolg hiervan lijkt de invloed van de gevestigde religieuze instituties in de publieke ruimte te zijn afgenomen. Toch is er ook sprake van een nieuwe belangstelling voor de rol van religie in de publieke sfeer, met nieuwe voor- en tegenstanders. Welke veranderingen hebben zich gedurende de afgelopen decennia voltrokken rond de plaats van religie in het publieke domein en hoe zou men de hedendaagse situatie kunnen schetsen?

Religie in het publieke domein – een historisch perspectief