Religie en het gebroken midden van de samenleving

Religie was door haar vele confessies in Nederland enerzijds splitsend aanwezig, maar tegelijkertijd verenigden die confessies met hun organisaties in zich de verschillende lagen in het middenveld van de samenleving. Tevens waren zij, en zo ook de socialistische gemeenschap, plaatsen van reflectie over waarden en normen, waarop de democratische rechtsorde steunde. Door de secularisatie is dit verdwenen. Maar is daarmee alle geloof weggevallen? Wat kunnen ideologieën en religies nog betekenen voor de binding in de samenleving en de ondersteuning van de democratie? Kun je die ondersteuning aan de juristen overlaten?

Religie en het gebroken midden van de samenleving