Politiek en identiteit

Politiek en identiteit

Datum: 25 november 2021:

Spreker: Dr. Theo de Wit, universitair docent sociaal politieke filosofie, Theologische Faculteit Tilburg

Al in 1987 leverde de bekende Franse politieke denker Alain Finkelkraut een kritiek op de toen in opkomst zijnde term ‘multiculturele samenleving’ en het daarmee verbonden denken over diversiteit. In dit concept van de multiculturele samenleving zouden allerlei culturele identiteiten moeten worden erkend onder het motto ‘leve de identiteit!’ Later werd dit standpunt door  Finkelkraut echter verlaten. Volgens hem heeft het geen zin universele waarden en kosmopolitisme te stellen tegenover nationale culturen en particuliere tradities. Wat staat hier op het spel en hoe kan onze democratie binnen dit spanningsveld van vele culturen en identiteiten functioneren?

Politiek en identiteit