Politiek debat en geloof

Tussen politiek en religie heeft altijd een spanningsveld bestaan waarin althans in de West-Europese landen in de loop der jaren belangrijke veranderingen zijn opgetreden. Door de scheiding van kerk en staat lijkt de politiek zich uit de ban van het religieuze confessionalisme te hebben losgemaakt. Het politieke debat dient – zo meent men – met redelijke argumenten te worden gevoerd en niet op grond van een geloof dat wortelt in openbaringsbronnen. Maar kan een politieke overtuiging wel altijd redelijk worden gelegitimeerd en onderbouwd? En kan het geloof als inspiratiebron voor politiek beleid wel worden genegeerd? Kortom: hoe kunnen wij vruchtbaar denken over de relatie tussen politiek debat en religieus geloof?

Politiek debat en geloof