Pleidooi voor een (her)waardering van burgerlijke waarden

Spreker: drs. Pieter Jan Dijkman, directeur wetenschappelijk instituut van het CDA

Datum: mogelijk november 2020, exacte datum volgt.

Waarom zijn burgerlijke waarden zo belangrijk? Waarden spelen een rol in onze politieke standpuntbepaling. Startend vanuit het christelijk mensbeeld verschijnt een samenlevingsideaal van burgers die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. De humaniseringsopdracht die daaruit volgt geeft ook de politiek een duidelijke opdracht, namelijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van conflicten en het overbruggen van tegengestelde posities.

 

Pleidooi voor een (her)waardering van burgerlijke waarden