Pater Frans van der Lugt s.j.

Pater Frans van der Lugt haalde het wereldnieuws met zijn video-oproep voor steun aan de bevolking van Homs (Syrie) in januari 2014. Hij weigerde te vertrekken uit de plaats waar hij zorgde voor zijn christenen in Syrië èn voor een dialoog met de moslims. Drie maanden later werd hij vanwege zijn solidariteit vermoord door opstandelingen. Maar deze streden tegen dictator Assad, op wiens bescherming pater Frans juist leunde met zijn christenen. Had hij daarvoor goede redenen? Of is dit een schaduwzijde van deze martelaar?

Pater Frans van der Lugt s.j.