Oude en nieuwe rituelen: dynamiek en transformatie

Spreker: Prof. dr. Paul Post, emeritus-hoogleraar rituele studies Tilburg University

Datum: 5 maart 2020

Vanaf de lange jaren zestig van de vorige eeuw zijn we geconfronteerd met grote verschuivingen op het terrein van rituelen. Waar het leeglopen van de kerken voor de ene groep mensen bevrijdend was, liet het bij anderen een grote leegte achter. Dat vacuüm wordt inmiddels gevuld met nieuwe rituelen zoals seculiere begrafenissen en rituelen na rampen, maar ook met oude die zich konden handhaven of opnieuw opkwamen, zoals pelgrimages. Hoe kunnen we die actuele dynamiek en transformaties van rituele repertoires in kaart brengen? Welke patronen zien we, en welke toe-eigeningen? Wat is er, letterlijk, in het spel?

 

Oude en nieuwe rituelen: dynamiek en transformatie