Op eigen kracht?

De laatste jaren klinkt er in onze maatschappij en vooral ook vanuit de politiek de oproep dat mensen in hun eigen kracht moeten gaan staan. Een beroep op de overheid zoals in de voorgaande jaren is vanaf 2015 niet meer vanzelfsprekend. Dit brengt alom maatschappelijke onrust met zich mee. Deze maatschappelijke ontwikkeling en de daardoor ontstane verontrusting willen we grondig uitdiepen. Daarbij zal er ook aandacht geschonken worden aan situaties van onmacht en beperkingen. Hoe denken we, daar waar eigen kracht het laat afweten, over zingeving? Er zal ook nader worden ingegaan op de problemen waarmee de ouder wordende mens geconfronteerd wordt. Gaat het alleen om inleveren en loslaten of heeft de ouderdom ons meer te bieden? Onder deze hele thematiek ligt de wezenlijke vraag of we het alleen moeten hebben van ‘eigen’ kracht of dat ons bestaan pas zinvol kan zijn als we onze eigen kracht met die van anderen kunnen/willen verbinden.

Lezingen:

Samen op eigen kracht >>
Elk naar eigen gave en mogelijkheden >>
Macht van de onmacht >>
Somber niet zo over de ouderdom >>

Op eigen kracht?