Naomi Klein

Naomi Klein is niet zozeer een filosofische als wel een politieke denker-activist die men de tegenpool van Ayn Rand zou kunnen noemen. Zij legt juist de nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociale verbondenheid. Zij laat in haar boeken De shock doctrine en No Logo de desastreuze gevolgen zien van doorgedreven marktdenken en neoliberalisme. Met name in haar laatste boek No Time wil zij aantonen dat het neoliberalisme en het mondiale kapitalisme geen antwoord kunnen geven op de uitdaging van de klimaatcrisis, maar dat daarvoor een wezenlijk andere manier van denken over de mens en zijn woonplaats, de aarde, nodig is.

Naomi Klein