Naar een economie in een sociale context

De ‘postgroei’-economie zou ingebed moeten worden in sociale en milieuvriendelijke waarden. Nieuwe modellen van gebruik van de natuur en van eigendom zijn nodig. Wat is de rol van de staat hierin? Wat is de politieke boodschap en de haalbaarheid van deze inbedding?

Naar een economie in een sociale context