Mislukte hervormingen?!

Eind 14e en begin 15e eeuw klonk de roep om hervorming. Het betrof de hele kerkgemeenschap. Het Concilie van Konstanz (1414) wilde een einde maken aan het Westers Schisma: het besloot de drie elkaar bestrijdende pausen af te zetten. De keuze van de nieuwe paus vond plaats door het college van kardinalen. Voor velen hield dit de erkenning in dat het concilie boven de paus stond. Deze stroming, conciliarisme geheten, heeft een taai leven geleid. Het concilie leidde ook tot de dood op de brandstapel van de Tsjechische hervormer Jan Hus in 1415. Echte hervormingen bleven in de kerk achterwege. Een kritische analyse van het Concilie van Konstanz en het lot van Jan Hus bij wijze van voorbeeld: valkuilen bij de roep om hervorming.

Mislukte hervormingen?!