Meer dan wat er staat

Ook dichters lopen bij het boetseren van woorden en taal tegen grenzen op. Omdat zij experimenteren met de taal, kan het woordeloze worden gezien als de onuitsprekelijke achtergrond van de dichtregels, zoals het witte papier de ondergrond is van de schriftelijke tekens. De spreker zal ons dit experiment met taal en stilte laten zien aan de hand van een bespreking van een aantal gedichten.

Meer dan wat er staat