Media als vierde macht

De publieke machten, de wetgevende, controlerende en rechterlijke macht (trias politica) moeten niet in één hand liggen, volgens Montesquieu, maar gescheiden worden uitgeoefend: macht én tegenmacht. Zo houden zij elkaar in evenwicht. De politieke theorie van de machtenscheiding is de grondslag waarop de democratische rechtsstaat tot nu toe functioneert. Naast de gevestigde staatsrechtelijke orde is het fenomeen ‘media’ een nieuwe vorm van macht. In de woorden van oud-hoofdredacteur van de NRC, Jensma, zijn de massamedia ‘een zelfscheppende macht’, een vierde macht. Hoe (dis)functioneert deze vorm van macht in de democratische rechtsstaat?

Media als vierde macht