Macht van de onmacht

Waar alle accent ligt op eigen kracht dreigt de beperkte mens, de zorgbehoevende, als sluitpost van ons sociaal-maatschappelijk en financieel-economisch denken te gaan fungeren. De groeiende onrust hierover dwingt ons om na te denken over de betekenis en het al dan niet aanvaarden van de beperking. Schuilt in de afwezigheid van kracht misschien een eigen dynamische kracht? Twee sprekers zullen vanuit eigen ervaring dit thema onderzoeken en ons een hoopgevend perspectief schetsen.

Macht van de onmacht