It’s all in the family: recht en religie in Syrië

Syrië is een multireligieus land met een soennitische moslimmeerderheid en daarnaast niet-soennitische en christelijke gemeenschappen. Wat betekent deze multi-religiositeit voor de verhouding ‘kerk en staat’? Officieel is Syrië een seculiere staat, maar de islamitische jurisprudentie (fiqh) vormt een belangrijke rechtsbron. Ook hebben religieuze groepen het recht familierechtelijke kwesties zoals huwelijk en echtscheiding in eigen kring te regelen. De spreekster zal op basis van haar veldwerk (in 2009, vóór de burgeroorlog die in 2011 begon) bij drie religieuze rechtbanken in Damascus (een islamitische, een katholieke en een Grieks-Orthodoxe familierechtbank) ingaan op de verhouding religie en staat in Syrië.

It’s all in the family: recht en religie in Syrië