Invloedrijke vrouwen in de filosofie en de politiek

In de filosofie en de politiek hebben mannen eeuwenlang de boventoon gevoerd. Zo bestaat de canon van de westerse wijsbegeerte tot aan de twintigste eeuw bijna uitsluitend uit mannen. In deze situatie is de laatste tijd wel geleidelijk verandering aan het komen: vrouwen treden steeds meer op de voorgrond en mengen zich in het publieke en filosofische debat. Deze verheugende ontwikkeling vormt de achtergrond van een lezingencyclus rond het thema Invloedrijke vrouwen. In deze lezingencyclus willen we vier vrouwen voor het voetlicht brengen die in onze tijd veel invloed hebben op het gebied van de filosofie en het politieke denken. Hun werk wordt internationaal in ruime kring besproken en becommentarieerd. Dat deze vrouwen invloedrijk zijn te midden van een gezelschap van filosofen en politieke denkers waarin mannen nog steeds oververtegenwoordigd zijn, verbindt hen wel, maar overigens lopen hun gedachten zeer uiteen. De vier vrouwen zijn Hannah Arendt, Martha Nussbaum, Ayn Rand en Naomi Klein.

Lezingen:

Hannah Arendt >>
Martha Nussbaum >>
Ayn Rand >>
Naomi Klein >>

Invloedrijke vrouwen in de filosofie en de politiek