Hoe overleeft het christendom de 21e eeuw?

Het christendom is in Europa heel lang de algemeen aanvaarde vorm van religie geweest. Er zijn crisissen en dieptepunten geweest, maar tot het midden van de vorige eeuw heeft het christendom zich steeds kunnen herstellen. De vraag is of het ook de 21ste eeuw zal overleven. Er zijn aanwijzingen dat dit niet het geval zal zijn, althans niet in de vorm zoals wij tot nu toe het christendom en de religie kennen. De secularisering, de plaats van techniek en wetenschap, de liberalisering en het verminderde belang van instituties bepalen in overwegende mate de huidige levenssfeer. Er zijn ook redenen om van overleving te spreken. Religie in een of andere vorm is noodzakelijk voor zingeving en oriëntatie. Door het christendom zijn waarden, normen en denkwijzen diep geworteld in onze samenleving en in individuele levens. Onder welke omstandigheden en in welke vorm kan het christendom resp. de religie overleven? Dat is het centrale thema van deze cyclus.

Lezingen:

De stand van zaken en de toekomst van het godsgeloof >>
Is er nog plaats voor God in een hoogtechnische cultuur? >>
“Aan de heidenen overgeleverd. Hoe theologie de 21e eeuw kan overleven” >>
Geloofsgemeenschap in de praktijk van de 21e eeuw >>

Hoe overleeft het christendom de 21e eeuw?