Hoe nieuwe technieken de media beïnvloeden.

De techniek, het kapitaal en de media hebben een geweldige invloed op wat er gebeurt in de wereld. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld en beïnvloeden elkaar wederzijds. Met als mogelijk gevolg een verschuiving van traditionele pers naar sociale media (facebook, twitter e.d.). Van kritische journalistiek naar (niet) kritische gebruikers. Van kwalitatieve opinievorming naar kwantitatieve dataverspreiding. Hoe sociaal zijn de sociale media? Beïnvloeden deze nieuwe technologische toepassingen ook onze identiteit?

Hoe nieuwe technieken de media beïnvloeden.