Het mediatijdperk: facetten van een alledaags fenomeen

In ons dagelijkse doen en laten worden wij voortdurend door wat wij noemen ‘de media’ geconfronteerd met allerlei vormen van informatie. Dit vindt plaats in reclame, berichten, meningen, gevoelsuitingen etcetera. We kunnen niet meer zonder, we zijn er afhankelijk van geworden. Het gebeurt langs allerlei wegen, kanalen en bronnen die ons bewust en onbewust beïnvloeden. Soms met veel nuance maar vaak ook ongenuanceerd en eenzijdig. Maar wat verstaan wij eigenlijk onder ‘media’ en hoe moeten we dat zien in de huidige tijd? In deze lezing zal een inleiding gegeven worden over het begrip ‘media’.

Het mediatijdperk: facetten van een alledaags fenomeen