Het geld: een dans om het gouden kalf

Onze economie lijkt gestoeld te zijn op een toenemende bespeling en bevrediging van behoeften. In de naoorlogse periode was er sprake van een steeds snellere productie- en consumptiespiraal. Ook nu we de laatste jaren in een financieel-economische crisis zijn beland, blijkt eens temeer hoe centraal de rol van de economie is in onze moderne samenleving. Alle waarden (tot die van een mensenleven toe) lijken in geld te worden uitgedrukt. Vormt de economie ons gouden kalf? Kunnen we in een marktsamenleving nog dansen om een andere totem?

Het geld: een dans om het gouden kalf