Het gebroken midden in de samenleving

Er wordt een grote tweedeling in de maatschappij geconstateerd: het midden is gebroken. De economische middenklasse dreigt vermorzeld te worden door de globalisering die bepaalde bedrijven bevoorrecht en een commerciële elite rijk maakt.
Een elite van hoogopgeleiden en ‘het gewone volk’ gaan uit elkaar, mede veroorzaakt door migratie in Europa en Amerika. De acties van populisten in Frankrijk en van de Trump-achterban in Amerika reageren hierop. Zo ook de verdedigers van de brexit in Engeland.
In Nederland uitten zich de onlustgevoelens bij de laatste verkiezingen onder andere in de opkomst van het Forum voor Democratie. In Duitsland en Nederland wordt gesproken over de overgang van het op sociale bindingen gebaseerde Rijnlandse model naar het kapitalistische neoliberale model van de economie als bron van de sociale splitsing.
In Nederland heeft de ontzuiling religie en wereldbeschouwing als bindend element in de samenleving opzij geschoven.
Hoe moet je die secularisatie waarderen? Kunnen we het ‘ware’ midden nog terugvinden?

Lezingen:

Wie profiteert er van de globalisering en wie niet? >>
De cultus van de mensenrechten >>
Religie en het gebroken midden van de samenleving >>
Het volk en de intellectueel >>

Het gebroken midden in de samenleving