Heilige Boeken

In de loop van de geschiedenis van de verschillende religieuze tradities, jodendom, christendom en islam, zijn canonieke teksten ontstaan die als heilige boeken werden bestempeld: de thora, de bijbel en de koran. Maar wat wordt bedoeld als een boek heilig wordt genoemd? Betekent dit dat een dergelijk boek een exclusief soort waarheid bevat, omdat ze door goddelijke openbaring tot stand is gekomen en daardoor apart staat van alle andere soorten teksten? En hoe kan men de omgang met deze heilige boeken in de verschillende religieuze tradities karakteriseren? Wat zijn op dit punt de belangrijkste verschillen tussen jodendom, christendom en islam en binnen deze religies? Een volgende vraag is wat de rol van deze boeken nog kan zijn in onze huidige moderne geseculariseerde cultuur. Wat hebben de genoemde eeuwenoude boeken ons, moderne mensen, nog te zeggen? We willen deze thematiek in vier lezingen aan de orde stellen waarbij telkens vanuit een bepaalde religieuze traditie wordt gekeken naar de omgang met het heilig boek van deze traditie, dus achtereenvolgens het jodendom, het christendom en de islam. In de vierde lezing wordt ingegaan op de zeggingskracht van het heilig boek voor ons, moderne mensen.

Lezingen:

Heilige boeken in het christendom >>
Heilige boeken in het jodendom >>
Heilige boeken in de islam >>
De zeggingskracht van heilige boeken in deze tijd >>

Heilige Boeken