Heilige boeken in het jodendom

Wat bepaalt de heiligheid van een joods boek? De taal, de tekst, het schrift, of misschien het gebruik van de tekst? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden en het ene antwoord sluit ook het andere niet uit. Hoe spreekt de traditionele joodse literatuur zich uit over de heiligheid van teksten? Wordt die heiligheid altijd en overal op dezelfde manier geïnterpreteerd en hoe wordt die heiligheid in de eredienst, in vormgeving en respectvolle omgang bevestigd? Het zijn vragen die vaak gesteld worden, waarbij echter, zeker buiten het vakgebied van de studie van het joodse boek, vaak uitgegaan wordt van aannames die maar gedeeltelijk stroken met de bronnen. In de lezing zal een aantal van die aannames kritisch bevraagd worden.

Heilige boeken in het jodendom