Heilige boeken in het christendom

Bij de behandeling van de heilige boeken van het christendom is het verstandig om te spre¬ken over de ‘canon’ van de vroeg-christelijke geschriften. Naast het Nieuwe Testament is er een veelheid van niet-cano¬nieke geschriften over het leven van Jezus. Een richtinggeven¬de uitleg van die vroeg¬christelijke uitspraken is er in de christelijke traditie niet. Wel heb¬ben katholieken en protestanten eigen visies op de status en uitleg van de bijbel. Geen van die heilige boeken staat helemaal los van de culturele ontwikkeling van geloof en samenleving, maar de interpretatie ervan is vaak wel verstard. Hoe heeft de cultuurhistorische ontwikkeling zijn sporen nagelaten in de interpretatie van de bijbel?

Heilige boeken in het christendom