Hedendaagse zoekers

Sociologen en theologen stellen vast dat in het huidige religieuze leven de zoekers of ‘seekers’ de meerderheid vormen. Deze zoekers lijken onvoldoende inspiratie in traditionele kerken te vinden en verzamelen daarom hun eigen wijsheid en medestanders. Ze trekken zich weinig aan van kerkelijke structuren of orthodoxie, want juist het zoeken en zwerven bevestigt hun streven naar ‘spirituele groei’. Wat betekent dit voor een kerk van de toekomst? Sociologen laten zien dat afscheid van oude religieuze structuren onvermijdelijk is. Maar samen met theologen benadrukken zij dat de kern van het godsgeloof zichtbaar moet blijven in een minderheidskerk.

Hedendaagse zoekers