God, mens en de corona, een filosofische reflectie

God, mens en de corona, een filosofische reflectie

gepubliceerd: 26-11-2020

Auteur: dr. Gerrit Steunebrink, oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

De bijbel kan zeggen dat ziekte en dood door de zonde in de wereld zijn gekomen, volgens de filosofen horen ze gewoon bij alle leven en staan ze in dienst van het overleven van de soort., menselijk en niet menselijk.  Maar bij de mens wringt het toch. Het wringt met zijn individuele waardigheid. Hoe gaan we dan juist in het licht daarvan om met ziekte en dood?  De deugd van de hoop gaat hier, zo zegt de filosoof I. Kant, een belangrijke rol spelen. Deze filosoof behandelt bij de vraag naar het ‘waarom’ van het kwaad , de theodicee (of God dit wil), ook de figuur van Job. Geïnspireerd door Job verlegt  hij de vraag naar het waarom van het kwaad van God naar de authentiek vragende mens. Daarop kun je je oriënteren in de tijd van Corona.

Voor de lezing klik hier: Gerrit Steunebrink – Corona en de filosofie

God, mens en de corona, een filosofische reflectie