God en de Corona-crisis

God en de Corona-crisis

gepubliceerd: 10-12-2020

Auteur: prof. dr. Nico Schreurs, oud-hoogleraar dogmatische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

De coronacrisis roept bij veel mensen de vraag op naar de relatie tussen het kwaad van de pandemie en het geloof in God. Kerkelijke reacties gebaseerd op schrift en traditie melden een liefdevolle, verzoenende en voorzienige(????) God. Theologische reacties zien geen verband tussen corona en een straffende of op de proef stellende God. Dat is winst, maar toch geeft corona aanleiding om nog dieper in te gaan op de beelden van God en het kwaad. Is God een soort uitvergrote mens (Kuitert) die met een plan de geschiedenis in het groot (schepping, heilsgeschiedenis) en in het klein (gebedsverhoring) leidt? In welke zin kan God een persoon genoemd worden? Voor Christenen is uiteraard het beeld van grote waarde, dat van Jezus’ God (Abba) is overgeleverd en door de kerk leerstellig is vastgelegd (Schillebeeckx). Kan daarmee het vraagstuk van de theodicee opgelost worden, de vraag hoe Gods houding ten opzichte van het kwaad, ook het kwaad van de pandemie, kan worden gerechtvaardigd? Verschillende beelden komen in aanmerking: God als soeverein handelende persoon; God als logos en wijsheid en God als werkzame aanwezigheid. Welk van de godsbeelden dient zich aan om in de corona-tijd troost, opwekking tot solidariteit en hoop te bieden?

Voor de lezing klik hier: Nico Schreurs – God en corona >>

God en de Corona-crisis