God als wonderdoener en eindtijdelijke voltooier

In kringen van het evangelicale protestantisme wordt het geloofsleven gevierd als een persoonlijk zich toewenden van God naar de gelovige. Dit komt tot uiting in de bekeringservaring, de weg van levensheiliging en overwinning op zonde en ziekte. Bij ziekengenezing springt de bemiddeling van een charismatische, extatische voorganger in het oog. Te denken valt aan Billy Graham of Johan Maasbach. In dezelfde kringen is er ook een gespannen verwachting van het komende wereldeinde, volgens goddelijke plannen. Hier wordt Gods persoonlijke bemoeienis met de individuele mens en met de geschiedenis van de kosmos uitdrukkelijk beleden.

God als wonderdoener en eindtijdelijke voltooier