God 3.0. De stand van zaken en de toekomst van het godsgeloof