Gezichten van het kwaad verbeeld

Gezichten van het kwaad verbeeld

Datum: 14 november 2019, 19.30 uur

Spreker: Marco Luijk, geestelijk verzorger Pompekliniek.

Een paar jaar geleden nam geestelijk verzorger bij de Pompekliniek, Marco Luijk, het initiatief om een nietjuridische en niet-psychiatrische blik op ingeslotenen mogelijk te maken, namelijk die van een kunstenaar. Als gevolg daarvan verscheen in 2016 het boek Bewaakte ogenblikken. Portretten van longstay tbs-ers van de schilder Henk Hage. In het boek staat een serie portretten waarvoor tbs-ers model hebben gestaan. Ter bescherming van de slachtoffers van deze patiënten en vanwege hun eigen privacy moest hun gezicht onherkenbaar blijven. Het boek is als volgt ingeleid door de schrijver Willem Jan Otten: ‘De paradox van longstayers is dat ze uitentreuren gekend worden – hun doopceel is genadeloos geweest, van hun misdaad
is vaak alles tot op de seconde bekend, ze zijn door deskundigen veelal onhandelbaar verklaard, ze staan elk uur van de dag onder toezicht. Maar gezien worden ze niet.’ Marco Luijk voert ons mee.

Gezichten van het kwaad verbeeld