Filosofie en een spiritualiteit van de ecologie

Vaak is de ecologische crisis toegeschreven aan een vals zelfbegrip van de mens. Hij zou boven de natuur staan en vergeten dat hij zelf een natuurwezen is. Wat is de plaats van de mens in de natuur? Wat betekent dit voor de spirituele houding van de mens tegenover de natuur buiten hem en de natuur in hemzelf? Heeft het woord ‘schepping’ hier iets te zeggen? Pierre Teilhard de Chardin kan ons misschien op dit punt wegwijs maken.

Filosofie en een spiritualiteit van de ecologie